Aanmelden

Hoe kom ik in aanmerking voor een plek op Lenteheuvel?

Wij werken volgens het Kwaliteitssysteem van Landbouw en Zorg, een waarborg voor hoge kwaliteit. Kwaliteit betekent voor ons deskundige en ervaren begeleiding. Daarnaast controleren wij zorgvuldig of een deelnemer baat heeft bij onze begeleiding en het soort werk dat wij bieden. Dit betekent een uitgebreid intakegesprek, een proefperiode en regelmatige evaluatiegesprekken met begeleiders en/of ouders van de deelnemer. Mede met het oog op kennisuitwisseling zijn wij lid van de coöperatie van zorgboerderijen in de regio (Boer & Zorg). Ook zijn wij een Erkend Leerbedrijf.

We hebben vanuit het verleden veel ervaring in de zorg en ook specifiek in het begeleiden van zorgboerderijen. Naast de keurmerken is het van groot belang dat de er sociale cohesie is en daar is mensenkennis doorslaggevend. Deelnemers moeten qua persoonlijkheid en hulpvraag bij elkaar en bij ons passen. Wij zien dat dit één van de voornaamste redenen is dat  Lenteheuvel zo’n fijne plek is.

Doorverwijzing en indicatie

Op Lenteheuvel bieden we zorg op basis van de Wet Langdurige Zorg. Deze mensen kunnen met hun CIZ-indicatie bij ons terecht. We bieden ook zorg vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO). Om hiervoor een indicatie te krijgen dient u zich aan te melden bij de gemeente waar u woont. Een WMO-consulente kan u verder helpen met het verkrijgen van uw indicatie.

Lenteheuvel heeft met de gemeente Zwartewaterland, Staphorst en Steenwijkerland een contract, zodat u via hen doorverwezen kunt worden naar ons.

Meer informatie over doorverwijzing, het krijgen van een indicatie, en andere informatie in het verlengde daarvan kunt u bijvoorbeeld opvragen via www.adviespuntzorgbelang.nl

Intakegesprek

Bent u of ben jij benieuwd of Lenteheuvel een passende plek is voor een specifieke zorgvraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

06 4123 0310 Judith Teekens

06 2500 7562 Allard Teekens

info@zorgboerderijlenteheuvel.nl

First image
Second image