Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of over een medewerker van de zorgboerderij. Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken. Bespreek de klacht, op een rustig tijdstip, met de desbetreffende medewerker of de zorgboer en/of zorgboerin. Maak met de zorgboer en/of zorgboerin een afspraak om over de klacht te praten. Neem je ouders of vertegenwoordigers mee.

Klik hier om onze klachtenregeling te bekijken.