Missie & Visie

De missie & visie van Lenteheuvel:
  • Mensen met een zorgvraag een woon-, leer- en/of werkplek te bieden.
  • Alle zorg en aandacht te geven die nodig is om mensen zich maximaal te laten ontplooien.
  • Mensen te helpen zoeken naar oplossingen en het bieden van kansen.
  • Een netwerk te zijn van mensen die elkaar tot hand en voet kunnen zijn.
  • Mensen in hun kracht zetten.
  • De focus leggen op wat mogelijk is, in plaats van wat moeilijk is.

 

Dit doen wij door gebruik te maken van aantal belangrijke methodieken die ons kunnen helpen in het vergroten van de autonomie van onze deelnemers.
We richten ons o.a. op de Presentie benadering, oplossingsgericht werken, ontwikkelingspsychologie, systeemtheorie en de logische niveaus van Batson.
Deze methodieken stellen ons in staat om hen op een positieve en doelgerichte manier te ondersteunen bij het vergroten van hun autonomie en het behalen van hun persoonlijke doelen.

First image